Rollos para máquinas de calcular

Descripción

ROLLOS PARA MAQUINAS DE SUMAR Y CALCULAR
ETIQUETADOS -Papel Obra 1º 57g-

57 mm x 40 mts Cifra NORPAC -Art.RN5740
60 mm x 40 mts Logos NORPAC-Art.RN6040

ROLLOS PARA MAQUINAS REGISTRADORAS.
Papel Obra 1º 57 g

37 mm x 40 mts-Art.RR3740
44 mm x 40 mts-Art.RR4440